Tây Sơn – City Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió (kết hợp đón sân bay)