Loại phòng

Phòng 1 giường đôi + 1 giường đơn

Phòng 4 giường đơn

Phòng 3 giường đơn

Phòng 2 giường đôi

binh-duong-hotel (9)

Phòng 2 giường đơn

Phòng 1 giường đôi