Đặt phòng

binh-duong-hotel (13)

Phòng VIP

Phòng 1 giường đôi + 1 giường đơn

binh-duong-hotel (4)

Phòng 4 giường đơn

Phòng 3 giường đơn

binh-duong-hotel (9)

Phòng 2 giường đôi

Phòng 2 giường đơn

1-doi-2

Phòng 1 giường đôi

binh-duong-hotel (13)

Phòng 1 giường đơn