Đắm Say Một Maldives Thu Nhỏ Ở Kỳ Co Eo Gió, Quy Nhơn