Loại phòng  Đơn giá
 DOUBLE I  600.000
 DOUBLE II  350.000
 TWIN I  650.000
 TWIN II  600.000
 TRIPLE(3 giường đơn)  850.000
 TRIPLE(1 giường lớn + 1 nhỏ)  900.000
 FAMILI ROOM  1.000.000
 VIP  1.100.000