* Quản lý 

– Mr Tư: 0962.912.799  tutravel0099@gmail.com

* P.Quản lý:

– Lương Hữu Mong : 0986.879.759   mongbinhduonghotel@gmail.com

* P.Quản lý:

– Hoàng Thị Vân Anh: 0969.270.579 – hoangvananhksbd@gmail.com

* Tel: 0256.3546.921 – Fax : 0256.3546.655